CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI VƯỜN THUỐC K9 CỦA HỌC SINH LỚP DƯỢC YHCT

Thầy DSCKII Nguyễn Văn Cường, Ths. BS Lê Minh Quý cùng các bạn học sinh lớp Dược Y học cổ truyền đã có 1 buỏi đi thực tế thật ý nghĩa tại vườn thuốc K9

THs. BS Lê Minh Quý cùng các học sinh lớp Dược
DSCK II Nguyễn Văn Cường đang giới thiệu tên và tác dụng của các cây thuốc